Array
Home

PINDAAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN

Kenaikan gaji kakitangan INTEGRITY icon SDN.BHD telah melibatkan perubahan kadar elaun perjalanan kenderaan sepertimana yang dikuatkuasakan dalam pindaan Pekeliling  Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002. Ini bermakna jadual tuntutan perjalanan yang sedia ada tidak boleh diguna pakai.   

 

Elaun Perjalanan Kenderaan  

Kelas dan sukatan kenderaan bagi maksud menuntut hitungan perjalanan dipinda sepertimana berikut:

 

KELAS

GAJI

 SUKATAN SELINDER 

A

Gaji Sebulan RM 2,323.41 ke atas

Lebih dari 1,400 cc 

B

Gaji Sebulan RM 2,064.60 ke atas

Lebih 1,000 cc 

C

Gaji Sebulan RM 1,611.28 ke atas

Kurang dari 1000 cc 

D

Gaji Sebulan Kurang RM 1, 611.28

Lebih dari 175 cc 

E

Gaji Sebulan Kurang RM 1,611.28

Kurang dari 175 cc 

    

PINDAAN INI BERKUATKUASA PADA 1 SEPTEMBER 2007

 

Muat turun di sini Borang Tuntutan Perjalanan Baru dan Jadual Perjalanan Baru

 

Last Updated (Monday, 08 October 2007 19:03)